Xenony

Psal se rok 1908, když pradědečkové dnešních automobilů zasvítili poprvé do tmy svými zabudovanými světlomety. Jako všechno na vozech, i světla prošla za uplynulé století obrovským vývojem, nejen co se týče tvarů, umístění a počtu, ale měnily se i žárovky. Dnes ještě stále jezdí většina vozů s běžnými halogenovými žárovkami, ale častěji už začínáme potkávat na silnicích vozy s bílým světlem, které před sebe vysílají světlo xenonové. Proč byste mezi nimi nemohli být i vy ?

 

Ve srovnání s obyčejnými žárovkami nabízejí xenony celou řadu výhod. Jejich světlo je pro člověka mnohem příjemnější a umožňuje lepší vidění, protože jeho kvalita se přibližuje dennímu světlu. Xenony mají větší světelný výkon a silnice je tedy osvětlena do větší šířky a jasněji, případné překážky jsou čitelnější a výraznější. Díky tomu všemu je řidič mnohem méně unavený a jeho jízda je tedy bezpečnější a plynulejší a pohodlnější. Pokud jste již sami zažli onen přechod z halogenů na xenony, víte, jak výrazný rozdíl v komfortu noční jízdy vám tento způsob osvětlení přináší. Pokud ne, je tady pro vás naše nabídka !

Níže si prohlédněte pro srovnání tabulku a graf hodnot halogenového a xenonového světla :

tabulka Graf

* testováno v laboratorním prostředí

Uvedené výrobky nejsou způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích

Obaly vracejte dodavateli